ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. หนองคาย เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯ สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง 4  
10 โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหัวงัว (แท่นศิลาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 14  
19 โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. บึงกาฬ เขต 1 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านจันทร์หอม-ตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 19  
24 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 80 ทอง 19  
25 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 19  
26 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 70 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70 เงิน 26  
29 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 60 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 60 ทองแดง 30  
35 โรงเรียนบ้านกันโจรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 55 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 55 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 55 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 55 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 45 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 45 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 45 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 45 เข้าร่วม 40  
44 โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร เขต 1 40 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 - -  
46 โรงเรียนบ้านหัวนา (เมืองสรวง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน