ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 80 ทอง 4  
10 โรงเรียนวัดโพธิ์บรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 4  
11 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 4  
12 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 4  
13 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 13  
16 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯ สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกระถุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 70 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 16  
20 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 16  
21 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน 16  
22 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. อุดรธานี เขต 2 70 เงิน 16  
23 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 70 เงิน 16  
24 โรงเรียนบ้านไครนุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 16  
25 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 70 เงิน 16  
26 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 70 เงิน 16  
27 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) สพป. ยโสธร เขต 2 65 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 27  
31 โรงเรียนบ้านไคสี สพป. บึงกาฬ เขต 1 65 ทองแดง 27  
32 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 65 ทองแดง 27  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 60 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนบ้านแวงนคร"สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 33  
38 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 33  
39 โรงเรียนบ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 33  
40 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 33  
41 โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 55 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 55 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 55 เข้าร่วม 41  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 50 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 50 เข้าร่วม 45  
48 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 50 เข้าร่วม 45  
49 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 50 เข้าร่วม 45  
50 โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 45 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 45 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 45 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 35 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองจะบก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 35 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 30 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 30 เข้าร่วม 55  

หมายเหตุ : คณะกรรมการได้ลงความเห็นให้ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ลำดับที่ 3 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน