ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน