ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพลสงคราม สพป. นครราชสีมา เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ สพป. บึงกาฬ เขต 1 55 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนชุมชนนาโสก สพป. มุกดาหาร เขต 1 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 50 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 30 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน