ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 4  
8 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน