ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ  
4 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดินแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านธารปราสาท สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 60 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 55 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุดรธานี เขต 3 50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านกระถุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 45 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 45 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 30 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียน ผอบ ณ นคร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 25 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน