ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านรุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 69 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 64 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 63 ทองแดง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน