ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 16  
23 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านซับใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 70 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 70 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 3 70 เงิน 32  
36 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 32  
37 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 สพป. มุกดาหาร เขต 1 69 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกภู สพป. สกลนคร เขต 1 69 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 68 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม สพป. ยโสธร เขต 2 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 63 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 62 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 62 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนบ้านไคสี สพป. บึงกาฬ เขต 1 62 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 45  
49 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 62 ทองแดง 45  
50 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 60 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน