ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุดรธานี เขต 4 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป. สกลนคร เขต 1 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 84.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 84.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.67 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 84.67 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านหัวงัว (แท่นศิลาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนสิงห์สะอาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.33 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านทับบา สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) สพป. ยโสธร เขต 2 83.33 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.33 ทอง 25  
28 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.33 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านดงอุดม สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาแสง สพป. บึงกาฬ เขต 1 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 82.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านคำนางโอก สพป. มุกดาหาร เขต 1 81.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.33 ทอง 33  
35 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.33 ทอง 33  
36 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.67 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.33 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.33 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. นครพนม เขต 1 78.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านละโว้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 78.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 77.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.67 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77.33 เงิน 46  
47 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 77.33 เงิน 46  
48 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน 48  
49 โรงเรียนรัฐประชาสามััคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 75.67 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74.67 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.67 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 69.67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 69 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน