ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงยายเภา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 15  
21 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 15  
22 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 15  
23 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 15  
24 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 15  
25 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 15  
26 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 15  
27 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 15  
28 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 15  
29 โรงเรียนคำไฮวิทยา(อ.ยางตลาด) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 29  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 29  
32 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 29  
33 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 29  
35 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 29  
36 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 29  
37 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 29  
38 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 29  
39 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 29  
40 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม สพป. บึงกาฬ เขต 1 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร เขต 1 77 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 43  
45 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 43  
46 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 43  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 47  
49 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 75 เงิน 49  
50 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 75 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 75 เงิน 49  
53 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 49  
54 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 49  
55 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 49  
56 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ยโสธร เขต 2 68 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 58 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน