ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 สพป. มุกดาหาร เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 17  
19 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 17  
20 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. ยโสธร เขต 2 76 เงิน 20  
24 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 20  
25 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 20  
26 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฎร์พัฒนา) สพป. ยโสธร เขต 1 75 เงิน 26  
29 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 26  
30 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 26  
31 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป. บึงกาฬ เขต 1 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 69 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) สพป. อุดรธานี เขต 3 69 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 68 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว สพป. เลย เขต 3 67 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 67 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 64 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 64 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 63 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สกลนคร เขต 3 63 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 62 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 62 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 61 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 61 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 60 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 60 ทองแดง 56  
61 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน