ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบะ สพป. มุกดาหาร เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบะนกทา สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบุยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 74.2 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง สพป. ยโสธร เขต 1 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 64.3 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านระกา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 60.2 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 59 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 56.2 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 55 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 55 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 54 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านสะพานหัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 53.3 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. นครพนม เขต 2 51 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 44.2 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน