ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาซาว สพป. บึงกาฬ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 73.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 73.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. อุดรธานี เขต 1 73.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 72.6 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72.2 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72.2 เงิน 16  
18 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 71.75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 71.6 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70.6 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว สพป. อุดรธานี เขต 2 70.5 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 69.5 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 69.5 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.5 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 68.5 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 68.4 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 68.2 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 67.6 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 67.6 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 4 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 66.8 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 66.6 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 66.5 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 66.2 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนจันทึก สพป. ขอนแก่น เขต 3 65.75 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 65.75 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 65.6 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 65.5 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 64.25 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 63.75 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 63.25 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 63.25 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. มุกดาหาร เขต 1 63 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 62.6 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 62.2 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 62.2 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 61.6 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 61.5 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 61.5 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านเสม็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 58.4 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 สพป. ยโสธร เขต 1 58.2 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 58 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 57.75 เข้าร่วม 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน