ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง สพป. ขอนแก่น เขต 5 97.1 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคับพวง สพป. นครพนม เขต 1 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำอ้อ สพป. อุดรธานี เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 93.9 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนชาด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 93.9 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93.7 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 93.7 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 93.7 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 93.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 93.3 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 93.3 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 93.1 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 93.1 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 16  
18 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 93 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.8 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 92.7 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.5 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 92.4 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92.4 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92.4 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92.3 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. มุกดาหาร เขต 1 92.3 ทอง 25  
27 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92.1 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 91.9 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.8 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านช่องสำราญ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91.6 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านนาเบน สพป. เลย เขต 1 91.5 ทอง 33  
34 โรงเรียนนาอ่างสร้างอ่าง สพป. หนองคาย เขต 1 91.4 ทอง 34  
35 โรงเรียนขามสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 91.3 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สกลนคร เขต 2 91.2 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.2 ทอง 36  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า สพป. เลย เขต 2 91.1 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านดอนเสียด สพป. บึงกาฬ เขต 1 91.1 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91.1 ทอง 38  
41 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.1 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย สพป. ยโสธร เขต 1 91 ทอง 42  
44 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 42  
45 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 90.9 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สกลนคร เขต 1 90.9 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.8 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านดงปอ สพป. อุดรธานี เขต 1 90.6 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 90.5 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.4 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านพรสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90.2 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 52  
53 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.9 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 89.6 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎ์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.5 ทอง 56  
57 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.4 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89.1 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.7 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. ยโสธร เขต 2 88.2 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว สพป. นครพนม เขต 2 66.2 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน