เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 พ.ย. 2555
29 พ.ย. 2555
30 พ.ย. 2555
1 ธ.ค. 2555
2 ธ.ค. 2555
6 ธ.ค. 2555
7 ธ.ค. 2555
8 ธ.ค. 2555
9 ธ.ค. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 

 ดาวน์โหลดและพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว ตั้งแต่ 25 ธ.ค.55 เป็นต้นไป  

(ยกเว้น OBEC AWARDS อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ)

      ผู้ประสานงาน OBEC AWARDS

  น.ส.มยุรี  เหมือนพันธุ์  089-7182704

  นายประสาท  ขันชัยภูมิ  086-2488658

  นายมานพ  ปัทมปราณี  801-7200846

 

 
 

 
 

@@   เริ่มประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 6 ธันวาคม 2555

เวลา 15:30 น.

 
 

♦♦  เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)

♦♦  ตารางการแข่งขัน (เฉพาะกิจ)  กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6

♦♦  รายละเอียดเกณฑ์การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย (แก้ไข)

♦♦  ปัญหาอุปสรรควันแรกของการแข่งขัน

♦♦  สรุประบบลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน ESAN 62

♦♦  เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (เรียนร่วม)

♦♦  รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้

♦♦  การจัดสายการแข่งขัน A-Math

♦♦  การแข่งขัน OBEC AWARDS กิจกรรมครูยอดเยี่ยม (เรียนร่วม)

♦♦  รายละเอียดเพิ่มเติม การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3

♦♦  หัวข้อสุนทรพจน์ ม.1-ม.3

♦♦  เปลี่ยนแปลงเวลาแข่งขัน โปรแกรม GSP

♦♦  แบบฟอร์มกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน

 

 
  เนื่องจากกิจกรรมดนตรีไทย มีการจัดลำดับการแข่งขันไม่เหมือนกิจกรรมอื่น จึงทำให้ข้อมูลลำดับและวันเวลาการแข่งในระบบลงทะเบียนไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบวันเวลาและลำดับการแข่งจาก สูจิบัตรการแข่งขัน หรือ ดูได้จากที่นี่  
  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "รายการที่ส่งมากกว่า 1 โรงเรียน" ถ้าพบรายการใดมีตัวแทนมากกว่า 1 โรงเรียน (จะขึ้นตัวสีแดง) ให้ลบทีมของโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนออก  
  ขอให้ทุกเขตพื้นที่ ส่งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขต เพื่อเข้าระบบพิมพ์บัตรประจำตัว โดยเข้าระบบเขต แล้วไปที่เมนู "พิมพ์ Username Password" แล้วส่งให้โรงเรียนทาง E-Office ของเขต โดยส่งเป็นรายโรงเรียน  
 

  โรงเรียน/เขตพื้นที่ สามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนได้แล้ว

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555

 บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และบัตรประจำตัวครูผู้ฝึกสอน ยังไม่เปิดให้พิมพ์  เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงโปรแกรม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 OBEC AWARDS  สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้แล้ว  โดยรางวัลระดับสถานศึกษาให้ลงทะเบียนจุดเดียวกับลงทะเบียนนักเรียน  ส่วนระดับเขตพื้นที่ลงทะเบียนในส่วนของผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่

 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 

บรรยากาศฝ่ายประมวลผล ยืนยันผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62
 
   

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

คำอธิบายทำความเข้าใจรายละเอียดในกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
การส่งทีมการประกวด การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับภาค
สื่อประกอบการศึกษา วิชาประวัติศาสตร์
ตอบข้อหารือการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ
เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย
รายละเอียด การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี (ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557)
Download ไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และแบบบันทึกคะแนน
ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ประกาศนโยบายฉบับใหม่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ประกาศพิธีมอบรางวัล OBEC AWARDS
แจ้งการอบรม admin ของเขตพื้นที่
การประชุม Administrator สพฐ.โปรแกรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 6,157
จำนวนทีม 15,417
จำนวนนักเรียน 49,670
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 24,502
จำนวนกรรมการ 1,807
ครู+นักเรียน 74,172
ครู+นักเรียน+กรรมการ 75,979
ประกาศผลแล้ว 319/319 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ