หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. บึงกาฬ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006356 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 4 4 4
2 006354 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 5 18 9
3 006361 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 4 4
4 006325 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 2 2 2
5 006367 โรงเรียนธเนตรวิทยา 2 6 4
6 001855 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 3 13 6
7 006306 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1 1 0
8 006386 โรงเรียนบ้านคำบอน 1 1 1
9 006358 โรงเรียนบ้านคำภู 1 6 3
10 006335 โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 1 3 2
11 006389 โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 1 1 0
12 006305 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 4 5 4
13 006326 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 1 2 2
14 006355 โรงเรียนบ้านซำบอน 1 2 2
15 006342 โรงเรียนบ้านดงบัง 4 5 3
16 006332 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1 15 4
17 006315 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 2 4 3
18 006336 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 1 3 2
19 006379 โรงเรียนบ้านดอนแพง 2 7 4
20 006351 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 1 1 1
21 006217 โรงเรียนบ้านทองสาย 5 46 10
22 006353 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 2 9 5
23 006359 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 1 6 2
24 006318 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 1 1 1
25 006352 โรงเรียนบ้านนากั้ง 4 18 10
26 006320 โรงเรียนบ้านนาขาม 4 9 7
27 006331 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 2 2
28 006216 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 7 15 11
29 006363 โรงเรียนบ้านนาซาว 4 9 4
30 006371 โรงเรียนบ้านนาดง 2 4 4
31 006382 โรงเรียนบ้านนาต้อง 2 4 2
32 006360 โรงเรียนบ้านนาทราย 2 8 5
33 006375 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 2 10 5
34 006338 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 4 9 8
35 006349 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 2 6 4
36 006374 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 4 10 7
37 006343 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 2 4 3
38 006366 โรงเรียนบ้านนาแสง 2 17 6
39 006377 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1 1 1
40 006304 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 3 3 0
41 006370 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 3 8 5
42 006307 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 2 1 0
43 006327 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 12 5
44 006388 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 1 3 2
45 006364 โรงเรียนบ้านสะง้อ 1 1 1
46 006341 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 3 6 6
47 006373 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 2 3 3
48 006368 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 2 18 6
49 006340 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 1 1
50 006337 โรงเรียนบ้านหนองหมู 3 7 4
51 006316 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 2 2 2
52 006215 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 4 11 7
53 006308 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 1 1 0
54 006329 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 3 8 6
55 006333 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 2 3 3
56 006344 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 2 2 2
57 006334 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1 8 2
58 006365 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 3 5 5
59 006372 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 1 1 1
60 006323 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 3 11 5
61 006384 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 2 2
62 006350 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ 6 10 6
63 006345 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 1 3 2
64 006310 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 3 11 3
65 006383 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2 27 4
66 006319 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 1 2 2
67 006321 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 2 7 3
68 006378 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 3 2
69 006322 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 3 11 5
70 006387 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 1 3 2
71 006311 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 4 7 6
72 006357 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1 1 1
73 006362 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 2 4 4
74 006324 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 11 44 21
75 006348 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 1 10 2
76 006314 โรงเรียนบ้านไคสี 5 8 7
77 006346 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 4 21 8
78 006312 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 2 2 1
79 006381 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 2 4 2
80 006376 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1 1 1
81 006313 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 1 1 0
82 006347 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 1 2 2
83 006330 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 9 22 14
84 006391 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 1 1 0
85 006309 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 6 11 6
86 001856 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 0 0 0
87 001857 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 4 5 5
88 001853 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 12 60 24
89 001850 โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 4 33 10
90 001852 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 3 3 3
91 006328 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 2 20 5
92 001854 โรงเรียนอนุบาลเซกา 4 44 13
93 001858 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1 16 5
94 001859 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 4 6 4
95 006339 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1 1 1
96 006385 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1 1 1
รวม 246 813 400
1213

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]