หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. หนองบัวลำภู เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000839 โรงเรียนกุดแห่วิทยา 3 7 6
2 000835 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 5 10 8
3 000834 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 2 5 2
4 001631 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 1 22 7
5 001866 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 1 3 2
6 000829 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 4 13 9
7 001621 โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 1 20 6
8 000821 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 13 46 24
9 000820 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 13 18 17
10 001619 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 2 10 5
11 001626 โรงเรียนบ้านกุดฮู 1 2 2
12 000844 โรงเรียนบ้านก่าน 1 6 3
13 000842 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 4 16 11
14 000850 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 1 1 1
15 001613 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 3 6 5
16 000857 โรงเรียนบ้านต่างแคน 1 1 1
17 001608 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 2 5 4
18 001609 โรงเรียนบ้านนากลาง 1 10 3
19 000845 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 8 73 21
20 000838 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 4 14 9
21 001617 โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา 1 2 2
22 001629 โรงเรียนบ้านนาไร่ 2 2 2
23 000830 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 15 34 26
24 000841 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 3 6 5
25 000828 โรงเรียนบ้านผาวัง 2 2 2
26 001624 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1 1 1
27 000831 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 2 5 3
28 001606 โรงเรียนบ้านภูเขาวง 1 2 2
29 001616 โรงเรียนบ้านวังหินซา 1 2 2
30 001614 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 1 3 2
31 001615 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 2 4 3
32 001612 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 8 21 14
33 001611 โรงเรียนบ้านหนองค้อ 1 3 2
34 000824 โรงเรียนบ้านหนองด่าน 5 18 6
35 001632 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 2 2 2
36 000854 โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 1 2 1
37 001807 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1 5 2
38 000836 โรงเรียนบ้านอาบช้าง 3 4 4
39 001623 โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 2 2 2
40 000843 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 6 15 8
41 001610 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 4 34 11
42 000848 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 1 1 1
43 000826 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 5 49 15
44 000823 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 21 47 33
45 000837 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 3 7 6
46 001625 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 1 1 1
47 001622 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 2 2 2
48 000832 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 2 2
49 001861 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 2 2
50 001801 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 1 1 1
51 006029 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 1 1 0
52 001607 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 2 10 4
53 000840 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 7 11 7
54 001630 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 1 1 1
55 001633 โรงเรียนบ้านไทยนิยม 1 3 2
56 000822 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 13 19 16
57 001618 โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์ 2 4 3
58 000856 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1 1 1
59 001620 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 2 4 3
60 000849 โรงเรียนโนนงามวิทยา 1 2 2
61 001969 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 1 10 3
62 001628 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 1 2 2
รวม 205 637 355
992

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]