หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ขอนแก่น เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005396 โรงเรียนจตุคามวิทยา 3 22 8
2 005519 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 1 5 2
3 005350 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 2 3 2
4 005420 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 2 2 2
5 005406 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 1 2 2
6 005384 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 5 7 5
7 005391 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 10 26 19
8 005344 โรงเรียนทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 2 8 4
9 005416 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 1 10 2
10 005417 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 2 31 3
11 005421 โรงเรียนบ้านคอนฉิม 5 12 6
12 005381 โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 1 1 1
13 005397 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 3 4 4
14 005419 โรงเรียนบ้านดอนโจด 4 15 7
15 005378 โรงเรียนบ้านทับบา 1 1 1
16 005413 โรงเรียนบ้านท่านางแนว 3 12 7
17 005395 โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 1 1 1
18 005424 โรงเรียนบ้านบะแค 1 7 3
19 005402 โรงเรียนบ้านปอแดง 1 6 2
20 005408 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 3 1
21 005358 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 1 15 4
22 005415 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 3 1
23 005777 โรงเรียนบ้านละหานนา 2 2 0
24 005370 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 1 1 1
25 005392 โรงเรียนบ้านวังคูณ 1 1 1
26 005425 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 1 1 1
27 005404 โรงเรียนบ้านศุภชัย 1 3 2
28 005398 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 1 1 1
29 005388 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1 2 2
30 005389 โรงเรียนบ้านสำโรง 8 24 13
31 005752 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 2 1 0
32 005400 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 5 5 5
33 005772 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1 1 0
34 005289 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 13 29 24
35 005703 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 1 2 1
36 005393 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 2 4 3
37 005387 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 10 3
38 005412 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 6 8 6
39 005349 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 1 1 1
40 005410 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 1 3 2
41 005375 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 1 2 2
42 005348 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 1 1 1
43 005409 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 2 13 4
44 005423 โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 6 2
45 005401 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 10 103 25
46 005411 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 9 32 13
47 005351 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 2 1 0
48 005355 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 7 8 8
49 005399 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 3 16 5
50 005394 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1 1 1
51 005357 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 2 2 1
52 005377 โรงเรียนบ้านหันน้อย 1 3 2
53 005428 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 4 9 6
54 005376 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 3 12 5
55 005356 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 1 1 1
56 005430 โรงเรียนบ้านเขอนสักตอประดู่ 6 9 6
57 005373 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 2 3 2
58 005756 โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1 0
59 005347 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 2 4 2
60 005372 โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 1 1 1
61 005407 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 1 1 1
62 005371 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 5 11 7
63 005418 โรงเรียนบ้านโนนจันทึก 11 25 16
64 005759 โรงเรียนบ้านโนนชาดหนองช้างน้ำ 1 1 0
65 005386 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 3 3 3
66 005380 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 2 4 2
67 005353 โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 3 6 4
68 005422 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1 3 1
69 005374 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 1 1 1
70 005379 โรงเรียนผ่านบางอนุสรณ์ 1 1 1
71 005354 โรงเรียนมิตรภาพ 2 2 6 4
72 005405 โรงเรียนวัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์) 2 2 2
73 005343 โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 1 1
74 005352 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 1 2 1
75 005432 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 1 31 8
76 005427 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 4 38 6
77 005429 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 2 5 4
78 005426 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 2 3 2
79 005382 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 8 15 11
80 005431 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1 1 1
81 005346 โรงเรียนซู่เอ็ง 2 2 2
82 005290 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 14 35 20
83 005345 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 4 11 7
84 005383 โรงเรียนอมตวิทยา 2 8 2
รวม 236 739 347
1086

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]