หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครราชสีมา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006638 โรงเรียน 0 0 0
2 003865 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 2 3 2
3 006394 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 2 2 0
4 002489 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 1 3 2
5 001909 โรงเรียนดอนท้าววิทยา 4 12 8
6 002036 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 4 10 7
7 001788 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 7 16 11
8 001914 โรงเรียนบึงพญาปราบ 2 4 3
9 002160 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1 5 2
10 002197 โรงเรียนบ้านกระโดน 1 3 2
11 002214 โรงเรียนบ้านจอหอ 5 39 13
12 002166 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 593) 1 3 1
13 002186 โรงเรียนบ้านดอนชมพู 1 3 2
14 006420 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 1 1 0
15 004100 โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) 1 2 1
16 001916 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 1 2 2
17 001800 โรงเรียนบ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) 1 1 1
18 001910 โรงเรียนบ้านบึงสาร 2 5 4
19 004374 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 3 9 3
20 002181 โรงเรียนบ้านพลกรัง 4 9 6
21 001912 โรงเรียนบ้านพลจลก 5 11 8
22 001915 โรงเรียนบ้านพลสงคราม 1 2 2
23 002153 โรงเรียนบ้านพะไล 2 20 6
24 001917 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 3 3 3
25 002020 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า 5 13 8
26 006393 โรงเรียนบ้านมะค่า 1 1 0
27 004380 โรงเรียนบ้านศรีสุข 1 6 2
28 004032 โรงเรียนบ้านสะพาน 2 3 3
29 001907 โรงเรียนบ้านสีมุม 2 5 3
30 001588 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 2 6 3
31 001913 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 3 18 7
32 001804 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 1 1
33 002493 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 1 2 2
34 001911 โรงเรียนบ้านหนองม้า 5 10 8
35 002490 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 1 3 1
36 002495 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 7 16 9
37 002004 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ 2 6 3
38 001803 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 4 8 7
39 001835 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 4 11 7
40 002010 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 1 3 1
41 001921 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 2 21 6
42 002175 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 5 8 7
43 004077 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 1 3 2
44 002491 โรงเรียนบ้านโตนด 1 2 2
45 002164 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 3 9 6
46 002192 โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 2 6 4
47 001908 โรงเรียนประชาสามัคคี 8 15 12
48 001918 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 2 7 4
49 002170 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1 3 2
50 001586 โรงเรียนวัดสระแก้ว 24 85 40
51 001919 โรงเรียนสวนหม่อน 2 2 2
52 001784 โรงเรียนสุขานารี 19 81 35
53 001920 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 3 10 5
54 001589 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 34 114 50
55 002183 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 1 3 2
56 002008 โรงเรียนอ่างห้วยยาง 4 16 8
57 003920 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1 2 2
58 001790 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 18 61 32
59 002006 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 2 6 4
60 001923 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1 6 1
61 002488 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 3 5 2
62 002165 โรงเรียนมารีย์วิทยา 7 11 7
63 002492 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1 2 1
64 001922 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 4 22 7
รวม 246 780 397
1177

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]