หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. นครพนม เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003888 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 1 3 2
2 003852 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 0 0 0
3 003786 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 4 9 8
4 003830 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 2 4 2
5 002507 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 1 5 2
6 003751 โรงเรียนธารน้ำใจ 14 60 25
7 003885 โรงเรียนนางามวิทยาคาร 1 3 2
8 002178 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 5 8 8
9 003867 โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 3 5 2
10 002511 โรงเรียนบ้านกุงโกน 1 2 2
11 003819 โรงเรียนบ้านกุรุคุ 1 3 2
12 003816 โรงเรียนบ้านคับพวง 1 3 2
13 003814 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 7 23 13
14 003881 โรงเรียนบ้านจอมมณี 1 1 1
15 005460 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 1 0 1
16 002005 โรงเรียนบ้านชะโนต 2 3 2
17 003859 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 1 1 1
18 003884 โรงเรียนบ้านดงยอ (ธาตุพนม) 2 7 4
19 003839 โรงเรียนบ้านดอนขาว 9 15 12
20 002591 โรงเรียนบ้านดอนแดง 3 3 2
21 003826 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 5 12 10
22 003860 โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) 1 1 1
23 003827 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 3 7 4
24 002229 โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา) 3 10 7
25 002518 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 4 36 12
26 005463 โรงเรียนบ้านท่าลาด 0 0 0
27 002102 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 3 5 4
28 003882 โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) 1 1 1
29 003767 โรงเรียนบ้านนาคู่ 1 1 1
30 003834 โรงเรียนบ้านนางเลิศ 1 2 2
31 003817 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 4 9 7
32 005459 โรงเรียนบ้านนาบัว 2 1 0
33 003887 โรงเรียนบ้านนายอ 1 2 2
34 003837 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 4 6 3
35 003864 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 1 15 4
36 005461 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 1 1 0
37 002615 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 4 9 7
38 002041 โรงเรียนบ้านผึ้ง 5 15 9
39 003795 โรงเรียนบ้านมหาชัย 1 5 2
40 003799 โรงเรียนบ้านม่วง 2 7 4
41 003770 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 4 6 3
42 002607 โรงเรียนบ้านวังกระแส 2 4 4
43 003760 โรงเรียนบ้านวังตามัว 2 2 2
44 003672 โรงเรียนบ้านวังยาง(ปลาปาก) 1 10 3
45 002015 โรงเรียนบ้านวังสิม 1 1 1
46 002009 โรงเรียนบ้านศรีธน 1 20 5
47 003879 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 2 2 2
48 001965 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 4 4
49 003804 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1 2 2
50 005458 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 0 0
51 003818 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 1 6 3
52 002585 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 1 5 2
53 005457 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 0
54 003762 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 4 8 6
55 003342 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 1 16 5
56 003813 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1 2 2
57 003862 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 3 53 16
58 003777 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 2 3 3
59 003869 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 2 12 6
60 003790 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 1 2 2
61 003798 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 5 2
62 003788 โรงเรียนบ้านหนองแซง (เรณูนคร) 1 2 2
63 003853 โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 1 1
64 003020 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) 8 18 11
65 003889 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 1 1 1
66 002000 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 1 20 5
67 003863 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 3 12 6
68 003802 โรงเรียนบ้านเหิบ 2 20 5
69 003854 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 1 1 1
70 003836 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (ปลาปาก) 1 2 2
71 002494 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 8 4
72 005462 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 1 0
73 003773 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 8 13 9
74 003247 โรงเรียนบ้านโนนหอม 1 3 2
75 003840 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 2 6 4
76 003848 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 1 1 1
77 003234 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 3 7 4
78 002216 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร) 7 36 14
79 003780 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 7 30 15
80 002501 โรงเรียนสุนทรวิจิตร 6 10 10
81 003824 โรงเรียนหนองสังข์ราฎร์บำรุง 2 4 2
82 002098 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 16 24 17
83 003792 โรงเรียนเมืองนครพนม 2 4 4
84 003877 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1 10 3
85 003849 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 3 4 4
86 003784 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 5 20 10
87 003750 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 3 3 2
88 003782 โรงเรียนสันตยานันท์ 1 3 2
89 003757 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 3 3 3
รวม 237 734 390
1124

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]