ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป.เชียงราย เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนสันติวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน