ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 89.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.เชียงราย เขต 1 82.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป.เชียงราย เขต 1 76.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 74.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 72.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป.เชียงราย เขต 1 72.6 เงิน 12  
13 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน