ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 7  
11 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน