ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 58.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 53.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 51.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 49.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป.เชียงราย เขต 1 46.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 45.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 44 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป.เชียงราย เขต 1 39.5 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง สพป.เชียงราย เขต 1 33.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป.เชียงราย เขต 1 33 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต 1 28 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน