ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 70.2 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 68.1 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 64.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 60.6 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 56.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 53.8 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 47 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 40.2 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน