ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป.เชียงราย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต 1 78.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 76.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 74.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 72.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนกกน้อยวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 68.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 65.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 58.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.เชียงราย เขต 1 57.25 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต 1 56.25 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1 55.25 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 54.25 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 53.25 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 52.25 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สพป.เชียงราย เขต 1 50.75 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต 1 46.75 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน