ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต 1 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป.เชียงราย เขต 1 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 88.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป.เชียงราย เขต 1 78.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 77.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป.เชียงราย เขต 1 74.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป.เชียงราย เขต 1 72.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 70.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนสันติวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 68.6 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ สพป.เชียงราย เขต 1 67.6 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 66.6 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 65.6 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 64.6 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงราย เขต 1 62.6 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 59.6 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน