ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันติวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.เชียงราย เขต 1 83.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป.เชียงราย เขต 1 81.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.เชียงราย เขต 1 79.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป.เชียงราย เขต 1 79.75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป.เชียงราย เขต 1 79.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 79.25 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป.เชียงราย เขต 1 78.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 78.5 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป.เชียงราย เขต 1 77.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านศรีเวียง สพป.เชียงราย เขต 1 77.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 76.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 75.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงราย เขต 1 72.75 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน