ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 93.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 87.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 83.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 82.3 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต 1 80.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป.เชียงราย เขต 1 77.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป.เชียงราย เขต 1 75.2 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงราย เขต 1 74.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 73.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 72.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 71.8 เงิน 13  
14 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 67.4 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 64.2 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงราย เขต 1 63.6 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน