ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางแล สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป.เชียงราย เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านผาลั้ง สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 46 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน