ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป.เชียงราย เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมารีรักษ์ สพป.เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน