ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 93.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิศานุสรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 89.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 84.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 83.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่ารวก สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 75.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 75.2 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 73.6 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 61.4 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน