ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิศานุสรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 5  
9 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 5  
10 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 10  
14 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน