ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 95.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป.เชียงราย เขต 1 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 90.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 87.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 87.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.เชียงราย เขต 1 84.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 75.8 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 72.6 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป.เชียงราย เขต 1 72.6 เงิน 13  
15 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 68.4 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน