ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 89.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีรักษ์ สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 83.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.เชียงราย เขต 1 80.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 1 77.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป.เชียงราย เขต 1 74.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 69.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.เชียงราย เขต 1 67.75 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนตชด. สพป.เชียงราย เขต 1 66.25 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป.เชียงราย เขต 1 65.5 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป.เชียงราย เขต 1 60.25 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน