ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป.เชียงราย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปิติศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป.เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน