ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนมารีรักษ์ สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน