ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป.เชียงราย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 7  
9 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 7  
10 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 7  
11 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 71 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน