ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 20 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 10 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต 1 10 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน