ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 71 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 71 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน