ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป.เชียงราย เขต 1 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป.เชียงราย เขต 1 54 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป.เชียงราย เขต 1 51 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 51 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 47 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.เชียงราย เขต 1 29 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน