ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย สพป.เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป.เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน