ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน