ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย สพป.เชียงราย เขต 1 90.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.เชียงราย เขต 1 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 81.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 78.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 77.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป.เชียงราย เขต 1 77.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 77.4 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 77.4 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงราย เขต 1 75.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ สพป.เชียงราย เขต 1 75.8 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 73.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงราย เขต 1 72.8 เงิน 15  
16 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 72.8 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป.เชียงราย เขต 1 68.6 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน