ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป.เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนางแล สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงราย เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนสันติวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนห้วยพลูวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป.เชียงราย เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน