ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป.เชียงราย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน