ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 4  
7 โรงเรียนอบจ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 4  
8 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 8  
11 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน 8  
12 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 12  
15 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านผาลั้ง สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป.เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน