ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย สพป.เชียงราย เขต 1 84.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป.เชียงราย เขต 1 75.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป.เชียงราย เขต 1 75.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป.เชียงราย เขต 1 73.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 73.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป.เชียงราย เขต 1 72.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงราย เขต 1 70.2 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป.เชียงราย เขต 1 68.8 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 60.6 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน