ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 73 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 54 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน