ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต๑
ณ .ร.ร.บ้านดู่ฯ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ ร.ร.อนุบาลเชียงรายและร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป.เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป.เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป.เชียงราย เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ สพป.เชียงราย เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.เชียงราย เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป.เชียงราย เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน